Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

AİLE KONUTU NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Konutu” başlıklı 194. maddesinde aile konutuna ilişkin açık bir tanım yapılmamışsa da maddenin gerekçesinde &ldq

Devamı

Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerinde payını tamamen veya kısmen üçüncü b

Devamı

Anlaşmalı Boşanma

BOŞANMA NEDİR? Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir kurum olmakla birlikte, mevcut bir evlilik birliğinin hâkim kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Boşanma sonucunda

Devamı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Türk Borçlar Kanunu’nda “bakım alacaklısı” ve “bakım borçlusu” olarak tabir edilen kişilerce y

Devamı

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA NEDİR? Kelime anlamı olarak “danışık” anlamına gelen “muvazaa”, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarındaki tabiriyle, tarafların üçüncü

Devamı

Medikal Maske Bir Ağırlaştırıcı Sebep Mi?

Kıymetli okurlar, bu yazımızda TCK’da yer alan bazı suçların medikal maske ile işlenmesi halinde niçin ağırlaştırıcı sebep uygulanacağını açıklamaya çalışacağız.

Devamı
Hızlı İletişim
  • +90 256 613 02 30
  • +90 256 613 02 30
  • info@ayguneshukuk.com
Aygüneş Hukuk Bürosu
Hızlı İletişim