• Vasiyetnamenin İptali Davası

• Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

• Tenkis Davası

• Denkleştirme Davası

• Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası (miras bırakanın ölmeden önce hileli bir şekilde mallarını dağıtması/satması)

• Vasiyetname Düzenlenmesi

• Mirastan Feragat Sözleşmesi (ivazlı-ivazsız)

• Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Hızlı İletişim
  • +90 256 613 02 30
  • +90 532 723 99 09
  • info@ayguneshukuk.com
Aygüneş Hukuk Bürosu
Hızlı İletişim