Yılların getirdiği deneyimle yönetimini sağladığımız, her biri alanında uzman avukatlarımızdan oluşan Hukuk Departmanımız, dava ve müşavirlik işlerimizi yürütmektedir.

Avukatlarımızın talimatları doğrultusunda dava/icra takibine yarar evrakları hazırlayan ve evrak takibini gerçekleştiren; çalışmalarımız için gerekli olan tüm bilgisayar programlarını etkin biçimde kullanabilen, usul hukuku, icra hukuku ve tebligat hukuku konularında periyodik eğitimlere tabi tuttuğumuz yazışma ekibimiz,

Mesaisinin tamamını adliyede icra eden ve bu sayede tüm ihtiyaçlara anında cevap vermeye hazır bulunan, dosyalarımızda düzeni sağlayan adliye ekibimiz,

Tahsilat raporları ve geri bildirimlerle denetlediğimiz, ikna yöntemleri konusunda eğitim ve seminerlere katılımlarını sağladığımız, hacizde alacaklının yetkileri ve tali çözüm yolları hususlarında hukuki eğitime tabi tuttuğumuz, mobil şirket telefonlarımız sayesinde adreslerle temasımızı sağlayan haciz ekibimiz,

Şirket araçlarımızla tüm ege bölgesini dolaşarak yakalaması bulunan araçları kısa sürede tespit ederek fiili haczini gerçekleştiren ve dolayısıyla satışlarımızın hızla neticelenmesini sağlayan araç yakalama ekibimiz

İpotekli alacaklarda izlenen prosedürün farklılığının doğurduğu ihtiyaç neticesinde kurduğumuz, icra satışlarının minimum sürede neticelenmesini sağlayan bu konuda derin tecrübeye sahip satış departmanımız,

Büromuzda kullanmakta olduğumuz santral sistemi, güvenlik sistemi, bilgisayar ve network ağında aksaklıları önleyen tüm dava/icra programlarındaki yazılım sorunlarını ivedilikle gideren bilgi işlem departmanımızdan oluşmaktadır.

Büromuz bünyesinde, vekili bulunduğumuz her kurum için, özerk çalışan ayrı birer birim ve bu birimler içerisinde işbölümü esasına göre yapılandırılmış departmanlar bulunmaktadır. Kurumlar için ayrı birimler kurulduğu gibi yöneticiye bağlı Bilgi İşlem, Denetim, Operasyon, Sekreterya, Muhasebe olarak ayrı birimler de oluşturulmuş ve bu birimler arasında ideal koordinasyon sağlanmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana şahısların ve işletmelerin hukuki danışmanlığını, sözleşme hazırlanması ve kontrolünü, yapılan ticari ilişkiler neticesinde ödenmeyen alacaklarının takibini yapmaktayız. Bankalara ve kurumlara sözleşmeli avukat olarak hizmet vermekteyiz.

Bu çalışmalar bizi aile hukuku, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, miras hukuku, sigorta hukuku ve iş hukuku alanında uzmanlaştırmıştır.

Müvekkillerimize ait her türlü bilgi, yalnızca kendisi için çalışan birim tarafından şifrelenerek saklanmakta ve kurumun tüm işleri o birim tarafından görülmektedir. Çalışma ortamlarını dahi ayrı tuttuğumuz bu özerk birimler sayesinde, vekili bulunduğumuz kurumların tüm isteklerine cevap verebilmekte, onlara özel çalışma politikalarını kurumunuzun isteklerine uygun şekilde oluşturmaktayız.