Av. Mehmet AYGÜNEŞ

Kurucu Avukat

Seray Şevval YOKBAKAN

Stajyer Avukat

Sebahat HERCAN

İcra Departman Müdürü

Mustafa GÖKTAŞ

Bilgi İşlem Departmanı