Av. Mehmet AYGÜNEŞ

Kurucu Avukat

Seray Şevval YOKBAKAN

Stajyer Avukat

Sebahat HERCAN

İcra Departman Müdürü

Peyman UĞURLU

Yönetici Asistanı

Mustafa GÖKTAŞ

Bilgi İşlem Departmanı