Hukukumuzda avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Her vatandaş adli ve idari makamlarda kendisini temsil edebilir. Ancak her gün değişen ve gelişen hukuk sistemimizde yeterli uzmanlığa sahip olmadan atılacak adımlar vatandaşın hak kaybına uğramasına sebep olacağından, uzman bir avukattan hukuki destek alınmasında fayda vardır.

.. Devamı

Dava sonucunda verilen Gerekçeli Kararın taraflara tebliğ edilmesi ve istinaf süresi içinde tarafların söz konusu kararı istinaf etmemesi halinde karar kesinleşir. Ancak bu şekilde dosya kapanır.

Şayet gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmemişse, mahkemeye sunacağınız yazılı bir dilekçe ile kararın taraflara tebliği istemenizde fayda var.

.. Devamı

Dosya borcunu ödemiş olmanıza rağmen hala menkul ve gayrimenkulleriniz üzerindeki hacizler kalkmamışsa dosyanızın bulunduğu yer icra dairesiyle görüşmenizde fayda var.

Şayet borçlusu olduğunuz icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırıldıysa dosya kapsamında konulan hacizler kalkmaz. Bu durumda da dosyanızın bulunduğu icra dairesiyle iletişime geçmeniz sağlıklı olacaktır.

.. Devamı