Hukukumuzda avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Her vatandaş adli ve idari makamlarda kendisini temsil edebilir. Ancak her gün değişen ve gelişen hukuk sistemimizde yeterli uzmanlığa sahip olmadan atılacak adımlar vatandaşın hak kaybına uğramasına sebep olacağından, uzman bir avukattan hukuki destek alınmasında fayda vardır.

.. Devamı

Dava sonucunda verilen Gerekçeli Kararın taraflara tebliğ edilmesi ve istinaf süresi içinde tarafların söz konusu kararı istinaf etmemesi halinde karar kesinleşir. Ancak bu şekilde dosya kapanır.

Şayet gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmemişse, mahkemeye sunacağınız yazılı bir dilekçe ile kararın taraflara tebliği istemenizde fayda var.

.. Devamı

Dosya borcunu ödemiş olmanıza rağmen hala menkul ve gayrimenkulleriniz üzerindeki hacizler kalkmamışsa dosyanızın bulunduğu yer icra dairesiyle görüşmenizde fayda var.

Şayet borçlusu olduğunuz icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırıldıysa dosya kapsamında konulan hacizler kalkmaz. Bu durumda da dosyanızın bulunduğu icra dairesiyle iletişime geçmeniz sağlıklı olacaktır.

.. Devamı
 • Konut ve işyeri kiralarında sözleşme süresi bittiğinde sözleşme kendiliğinden sona ermez. Sözleşme, Kanun gereği bir yıl uzar ve ev sahibi kiracıyı çıkaramaz.
 • Kiracı çıkmak isterse, sözleşme süresi bitiminden en az 15 gün önce ev sahibine haber vererek sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunu yapmayıp yıl ortasında çıkmak isterse yaklaşık 3 kira tutarında tazminat öder.
 • Ev sahibinin kiracıyı sebepsiz şekilde çıkarma hakkı, bir yıllık sözleşmelerde sözleşme başladıktan 12 yıl sonra mümkün hâle gelir. Bu hesabın formülü şöyledir: Sözleşme süresi + 10 + 1
.. Devamı
 • Kira bedeli başlangıçta belirlenirken bir sınırlama yoktur. Ancak, sonrasında yapılacak kira artışları TÜFE oranıyla sınırlıdır.
 • Kanun'a getirilen geçici maddeyle, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar TÜFE daha fazla olsa bile en fazla % 25 artış uygulanabilecek.
 • Yüzde 25'lik artış sınırlaması sadece konutlar için getirildi. İşyerlerinde artış oranının üst sınırı TÜFE olarak uygulanmaya devem edecek.
 • Sözleşmelerde artış oranı olarak sıkça kullanılan "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülü TÜFE'yi aştığı için geçersizdir.
.. Devamı
 • Konut ve işyeri kiralarında kira bedelinin emsal kiralar karşısında düşük kalması durumunda kira bedelinin yükseltilmesi için kira tespit davası açılabilir. Bu dava en erken, kira başlangıç tarihinden 5 yıl sonra açılabilir. Bu davayı açmak için öncesinde bir ihtar gönderme zorunluluğu yoktur.
 • Kira sözleşmesinde artış maddesi varsa (ki hemen her sözleşmede vardır) bu dava, beş yıldan sonra istenildiği zaman açılabilir ve Mahkemenin kararı davanın açıldığı kira yılının başından itibaren uygulanır.
 • 5 yılı beklemek istemeyen ev sahipleri kira artışı için uyarlama davası açabilir. Ancak bu davanın kazanılabilmesi için, kira tespit davasından farklı olarak, beklenmeyen sıra dışı gelişmelerin yaşanması sebebiyle kira bedelinin arttırılması gerektiği iddia ve ispat edilmelidir.
.. Devamı
 • Kira konusu ev ya da işyeri satılsa dahi kira sözleşmesi yeni maliki de bağlar. Yeni malik de eski malik gibi, "ihtiyacım var" ya da "esaslı imar değişikliği/inşaat yaptıracağım" gibi gerekçelerle kiracının çıkmasını isteyebilir. Ancak bu durumda kiracı kendi isteğiyle çıkmazsa malik bu iddiasını dava açarak ispatlamak durumundadır.
 • Kiracı çıkmazsa yeni malik, açacağı tahliye davasını isterse eski malik gibi sözleşme süresinin bitiminde isterse satın aldığı tarihten altı ay sonra açabilir. Bu altı aylık imkandan yararlanabilmesi için satın aldığı tarihten sonra bir ay içinde kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Aksi halde sadece sözleşme süresinin bitiminde davayı açabilir.
 • Mahkeme kararı olmadan kiracı zorla çıkarılamaz!
.. Devamı
 • Kiracı tahliye taahhüdü imzalamışsa ev sahibi taahhüt edilen tahliye tarihinde kiracının çıkmasını isteyebilir. Kiracı taahhüde rağmen çıkmazsa ev sahibi tahliye taahhüdüne dayanarak hızlıca tahliyeyi sağlayabilir.
 • Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için taahhüdün kira sözleşmesinin tarihinden sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekir.
 • Taahhüt edilen tarihte kiracı çıkmaz ve bir ay içinde ev sahibi dava açmazsa o taahhüt bir daha kullanılamaz.
 • Düzenlenme tarihi ve tahliye tarihi yazılı olmayan tahliye taahhüdünde tarihlerin sonradan ev sahibi tarafından doldurulması uygulamasını Yargıtay geçerli kabul etmektedir.
.. Devamı

Tazminat hakkı vardır. Olay yeri tespit ve olay yeri terk tutanağı, mobeseler, kamera görüntüleri değerlendirilir. Şahıs şikayetçi olarak da soruşturma başlatabilir.

.. Devamı